CƠ HỘI DU HỌC VÀ HỌC BỔNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG HOA KỲ

 

TRIỂN LÃM DU HC - CAO ĐNG CNG ĐỒNG HOA KỲ

 

Thứ 5, ngày 07 tháng 03 năm 2013

15:00 - 19:00 tại Khách sạn Novotel, 50 Trần Phú - Nha Trang

(Vào cửa tự do)

Đăng ký tại Ngoại ngữ VAE - 20 Pasteur, Nha Trang