KHAI GIẢNG LỚP "PRE-STARTER" VÀ LỚP " KITTY"

📢📢 NGOẠI NGỮ VAE THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP "PRE-STARTER" VÀ LỚP " KITTY"📢📢
----------------------🥦🍓🍉---------------------
☘️𝐋𝐎̛́𝐏 𝐏𝐑𝐄-𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑
➡️ Độ tuổi tham gia lớp: 6-7 tuổi, chưa biết Tiếng Anh
➡️ Thời gian học: Thứ 5: 17:30 - 19:00
Thứ 7: 8:00-19:30
➡️ Ngày bắt đầu: 17/10/2019

🌻𝐋𝐎̛́𝐏 𝐊𝐈𝐓𝐓𝐘
➡️ Độ tuổi tham gia lớp: 4-5 tuổi, chưa biết Tiếng Anh
➡️ Thời gian học: Thứ 5, Thứ 7: 17:30 - 19:00
➡️ Ngày bắt đầu: 17/10/2019
-----------------------🍓🥦🍉-------------------
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
🔖 7C Chi Lăng, Nha Trang
📩 vaentvn@gmail.com
☎️(0258) 3872.829 - 0903.552.152 (Ms Thảo)
🌏 Website: www.vaent.vn