VIẾT DISCUSSION ESSAY TRONG IELTS

☘️☘️ VIẾT DISCUSSION ESSAY TRONG IELTS ☘️☘️

Một trong những dạng bài viết trong IELTS Writing là Discussion Essays, người viết sẽ phải thảo luận hai quan điểm, thường là trái chiều về một chủ đề cụ thể nào đó. Vậy có bao nhiêu cách viết DISCUSSION ESSAYS? Các bạn tìm hiểu cùng Ngoại ngữ VAE nhé.

BÀI DISCUSSION ESSAY THÔNG THƯỜNG CÓ 2 CÁCH VIẾT

⛔️ Cách 1: Thảo luận hai quan điểm đưa ra rồi đưa ý kiến cá nhân ở phần Kết luận. Cách viết này thuận tiện cho các bạn khi thảo luận nhưng chưa biết nghiêng về luận điểm nào lúc bắt đầu viết. Bạn hoàn toàn có thể thảo luận hai luận điểm xong rồi đưa ra ý kiếm cá nhân ở phần Kết luận.

⛔️ Cách 2: Nêu hai luận điểm trong câu Thesis Statement rồi đưa luôn ý kiến các nhân của mình trong phần mở bài. Nói cách khác, ý kiến các nhân sẽ thể hiện ở 3 vị trí trong bài viết: câu Thesis statement, Câu chủ đề của đoạn body 2 và phần Kết luận. Ưu điểm của cách viết này là giúp người viết tiết kiệm được thời gian. Trong trường hợp người viết không kịp giờ viết đoạn kết luận, giám khảo vẫn có thể thấy ý kiến của người viết thể hiện ở các phần trên.

PHẦN MỞ ĐẦU CỦA 2 CÁCH VIẾT TRÊN ĐƯỢC TÓM TẮT NHƯ SAU

⛔️ Cách 1: Câu chủ đề chỉ giới thiệu hai luận điểm cần thảo luận, không thể hiện ý kiến của người viết nghiêng về luận đểm nào
- Nowadays/These days, …some people argue that…. while others are in favour of…
- There are valid opinions on both sides, which I will consider now.
- There are strong views on both sides, which I will discuss now.
- There are arguments on both sides of this very topical debate and I will discuss them now.

Eg: 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐩𝐢𝐜 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐦, 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐚𝐬 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐭𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐬. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐡 𝐬𝐢𝐝𝐞𝐬, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐈 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐰.

⛔️ Cách 2: Để thể hiện hai luận điểm cùng với ý kiến của người viết, các cấu trúc nhượng bộ thường được dùng trong kiểu viết này:
- While some tend towards the viewpoint that…., I would have to support ….
- Although/Even though/ Despite the fact that (+clause)/ In spite of (+N/N.phrase)….

Eg: 𝑾𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒓𝒈𝒖𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒕 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒂𝒊𝒏 𝒌𝒆𝒚 𝒔𝒖𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒂𝒓𝒆𝒂𝒔, 𝑰 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒊𝒄𝒆.

Các chuyên đề về IELTS sẽ liên tục được cập nhật trên FB và website của Trung Tâm Ngoại Ngữ VAE. Các bạn truy cập để theo dõi nhé.

----------------☘️🌺🌼------------
Giới thiệu các lớp IELTS tại Ngoại ngữ VAE
➡️PRE-IELTS 1: Thứ 3 5 7, 19:30-21:00
➡️LEVEL 1: Thứ 2, 4, 6 , 19:30-21:00
➡️LEVEL 1: Thứ 2 4 6, 18:00-19:30
➡️LEVEL 1: Thứ 3 5 7, 18:00 - 19:30
➡️LEVEL 2: Thứ 4 19:00 - 21:00, CN 9:30 - 11:00
➡️IELTS - Chuyên sâu: Thứ 2 4 6, 19:30-21:00
----------------🌼🌻🌺------------
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
🔖 7C Chi Lăng, Nha Trang
📩 vaentvn@gmail.com
☎️(0258) 3872.829 - 0903.552.152 (Ms Thảo)
🌏 Website: www.vaent.vn