KHAI GIẢNG KHÓA MỚI LỚP TOEIC 300 & 400

 
KHAI GIẢNG KHÓA MỚI LỚP
TOEIC 300 và 400 Thời gian:

Toeic 300: lúc 17h45 - 19h15 các ngày thứ 2 - 4 - 6

--- KHAI GIẢNG NGÀY 19.09.2012 ---

Toeic 400: lúc 17h45 - 19h15 các ngày thứ 3 - 5 - 7

--- KHAI GIẢNG NGÀY 27.09.2012 ---

Ưu đãi: GIẢM 15% - 20% HỌC PHÍ (chỉ có trong tháng 09/2012)

Giáo viên: Việt Nam có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ngoại ngữ VAE - 20 Pasteur, Nha Trang.
ĐT: (058). 3821012 (VP) hoặc 0983 663 712 (Ms.Lan).
Email: vaetvn@gmail.com.
Facebook: http://www.facebook.com/vaecenter